Sıhhi Tesisat

  • Binalardaki su sızıntısı ve rutubet gibi arızaları noktasal tespit ediyor ve onarımını yapıyoruz.
  • Kalorifer tesisatı su eksiltmelerini, kaçak olan bölgeyi noktasal tespit ediyor ve hiç kırmadan onarıyoruz.